PK2FUN

Giới thiệu

Hiện nay R&P đã phát triển thành công sản phẩm có tên PK2FUN http://www.youtube.com/watch?v=EwuLuALcVLo.

Tính năng:

PK2FUN chủ yếu nhằm phục vụ đối tượng sinh viên và những người mới bắt đầu làm việc với PIC. Mục tiêu cơ bản nhất của mạch nạp PK2FUN đó là làm giảm giá thành tối đa có thể, nhưng vẫn đảm bảo việc nạp cho tất cả các dòng PIC mà PICKit 2 của Microchip hỗ trợ.

2 Tính năng được đơn giản đi để giảm giá thành: tính năng Programmer To Go, và tính năng cấp nguồn từ USB.

Mua bán sản phẩm

Sản phẩm có bán tại tất cả các đại lí của R&P trên toàn quốc http://store.rpc.vn

Giá bán lẻ: 200,000vnd

Hướng dẫn sử dụng:

  • PK2FUN là mạch rút gọn PICKit 2 của Microchip, do đó, ngoài trừ các tính năng cấp nguồn tự động, nạp On-To-Go thì PK2FUN tương tự như PICKit 2 – http://microchip.com/pickit2
  • Cổng kết nối USB là cổng USB MALE TYPE A, có thể cắm trực tiếp vào cổng USB của máy tính, hay qua một dây USB nối dài, giống hình 5
  • Cổng nạp cho PIC theo chuẩn ICSP có 6 chân, có thể hàn 2 kiểu Connector giống hình 1hình 2, chân số 1, MCLR là chân được trở bởi hình tam giác màu cam.
  • hình 4 là Connector 2 chân, có những đặc điểm:
    • Khi mạch ngoài cần được cấp nguồn 5V, có thể dùng Jumper hình 3 để gắn lên Connector
    • Khi Jumper được nối, tuyệt đối không cấp nguồn cho mạch ngoài.
    • Khi nạp cho những dòng PIC 3.3V, cần cấp nguồn ngoài cho mạch, và phải gỡ Jumper ra


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Giới thiệu sản phẩm R&P