DEV Tools

Các sản phẩm mạch phát triển phục vụ học tập, nghiên cứu và thử nghiệm.

Lưu ý rằng, một sản phẩm mạch phát triển không chỉ được dùng để học tập hay nghiên cứu, nó có một giá trị vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm, thậm chí khi các nhà thiết kế cần đấu thầu cho các dự án.

Một sản phẩm mạch thử nghiệm thường có giá cao khoảng gấp nhiều lần so với chi phí làm nên sản phẩm đó, nhưng bù lại, các nhà thiết kế sẽ có được những sự thuận lợi sau:

  • Chắc chắn được rằng mạch nguyên lý và mạch in hoạt động tốt, cô lập được các lỗi trong quá trình phát triển sản phẩm, có nhiều thời gian hơn để tập trung cho các phần thiết kế chính.
  • Giảm thời gian cho việc làm đi làm lại một vài công việc nhất định, thí dụ như việc phát triển sản phẩm cần sử dụng UART hoặc USB, hầu như phần thiết kế này chẳng có khó khăn gì, nhưng lại mất nhiều thời gian để đặt mạch mẫu, chỉnh sửa mã nguồn… Các bo mạch mẫu giúp nhà thiết kế không phải làm lại những công việc này.
  • Một số tính năng ít dùng đến, vd như Wifi, Zigbee,… nhưng bỗng nhiên dự án yêu cầu phải có. Không một kỹ sư nào có thể nghiên cứu Zigbee dưới 3 tháng (khi chưa từng tiếp xúc nó) mà có thể làm được dự án về Zigbee. Vậy những bo mạch phát triển sẽ giúp nhà thiết kế sử dụng nó như một bộ phận của sản phẩm của mình luôn. Khi sản phẩm đã ổn định và đi đến việc sản xuất hàng loạt, lúc đó nhà thiết kế có thể quay lại phát triển sau. Đặc điểm này sẽ rất phù hợp cho những nhà thiết kế chuyên đấu thầu và thiết kế cho các dự án lớn.
  • Demo nhanh, chứng minh ngay khả năng thực hiện dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Giới thiệu sản phẩm R&P