POWER SUPPLIES

Chúng tôi gọi chung phần này là “Power Supplies”, nghĩa là các bộ cấp nguồn. Tuy nhiên, trong này hàm chứa nhiều nội dung thiết kế mà chúng tôi cho rằng mọi thiết kế cần phải quan tâm

Thứ nhất, đó là các bộ nguồn cấp, bao gồm các nguồn cấp AC/DC hoặc DC/DC. Trong đó, cấp nguồn DC/DC cần quan tâm tới các vấn đề như, điện áp vào cao hơn hay thấp hơn hay tương đương với điện áp ra? Nếu cao hơn quá nhiều hoặc thấp hơn quá nhiều thì giải pháp như thế nào? Có cần phải cách ly nguồn hay không? Hiệu suất của các bộ chuyển đổi như thế nào?

Thứ hai, đó là việc sử dụng pin hoặc acqui. Khi đó thiết bị cần phải tiết kiệm điện. Việc lựa chọn linh kiện để thiết kế cũng như giải pháp phần mềm như thế nào để giải quyết vấn đề năng lượng này? Việc sạc pin hay acqui có những giải pháp gì?

Thứ ba, trong giao tiếp giữa các linh kiện, thiết bị, mà mức điện áp giao tiếp khác nhau, ví dụ giao tiếp trong hệ thống có mức điện áp 5V, 3.3V, 2.8V hoặc 1.8V… sẽ như thế nào?

Thứ tư, chúng tôi muốn nhắc đến việc bảo vệ nguồn cấp, mà đôi khi chúng ta thường chủ quan và bỏ qua. Nếu không được bảo vệ một cách cẩn thận, đôi khi sẽ có những vấn đề mà nhà thiết kế không lường trước được, dẫn tới việc phải liên tục đi bảo hành bảo trị cho những lỗi lặt vặt tự dưng phát sinh, mà quên mất rằng nguồn cấp cũng có thể có những vấn đề tiềm ẩn đó.

Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa ra một số thiết kế để từng bước giải quyết các vấn đề cơ bản này. Có thể nó chưa thật đầy đủ, nhưng hy vọng nó sẽ giúp người thiết kế có thể làm các sản phẩm mẫu nhanh hơn và ra sản phẩm nhanh hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Giới thiệu sản phẩm R&P