Power Line Communication

Giới thiệu

Power Line Communication (PLC) là một sản phẩm tương đối mới trên thị trường thế giới cũng như ở Việt Nam.

Chúng tôi bắt đầu triển khai sản phẩm PLC từ năm 2008, phục vụ chủ yếu cho các thị trường

  • Nhà thông minh
  • Hệ thống AMR (đo đếm tự động)

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 2 năm qua không được tốt, vì vấn đề điện lưới ở VN khá phức tạp, đồng thời đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triến ứng dụng cho PLC còn rất ít. Chỉ mới có một vài luận văn tốt nghiệp đề cập và thử nghiệm một cách không ổn định.

Đây là kết quả demo mà chúng tôi đã thực hiện, nhằm chứng minh rằng việc thiết kế và sử dụng PLC là một giải pháp khả thi về kỹ thuật. Tất nhiên, cho đến nay, giải pháp này còn khá đắt tiền, khi sản lượng tiêu thụ còn thấp. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng thị trường này sẽ không còn quá xa.

Do hệ thống phức tạp, và đòi hỏi nhà sản xuất phải có lượng vốn đầu tư lớn, nên sản phẩm này chúng tôi chỉ hỗ trợ các nhà sản xuất đủ năng lực đầu tư. Chúng tôi không thể hỗ trợ các đề tài nghiên cứu sinh viên đối với sản phẩm này. Tuy vậy, nếu nhà trường có nhu cầu nghiên cứu thiết thực và cần triển khai nghiên cứu, kinh mong các thầy cô giảng viên trực tiếp liên hệ với chúng tôi để cùng triển khai.

Tài liệu tham khảo

  1. Điện tử Việt Nam – Power Line Communication
  2. Clips demo cũ năm 2008, phiên bản của Yitran
  3. Tập lệnh AT của PIM IT700

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Giới thiệu sản phẩm R&P