BG2-PIC32-232

Giới thiệu

Sản phẩm này là một sản phẩm tương tự với sản phẩm BG2-EVB-232. Mục tiêu của sản phẩm BG2-EVB-232 là nhằm giúp người dùng sử dụng ngay PC để có thể kết nối và điều khiển GSM, còn sản phẩm BG2-PIC32-232 giúp người dùng ngay lập tức có thể sử dụng vi điều khiển PIC32 để lập trình và đưa ngay vào ứng dụng.

Tính năng

  • Có sẵn antenna onboard
  • Có sẵn vi điều khiển PIC32
  • uSD Card
  • RS232, giao tiếp trực tiếp với máy tính hoặc với vi điều khiển khác cho các ứng dụng mở rộng. Chủ yếu tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng đang có sẵn.
  • USB device cho phép cài đặt CDC để giả lập RS232 hoặc có thể sử dụng giao tiếp USB để cấu hình hoặc điều khiển trực tiếp từ máy tính.

Hướng dẫn sử dụng

Kết nối nguồn và đấu dây RS232 theo sơ đồ đấu nối trong hình này

Sử dụng tập lệnh AT của module BG2-E để giao tiếp và kết nối GSM.

Giá tham khảo

Giá bán lẻ tham khảo của sản phẩm này là 80$/pcs, chưa bao gồm VAT.
Sản phẩm này có thể được ứng dụng ngay vào những thiết kế có sẵn, vì vậy nếu doanh nghiệp nào cần mua số lượng nhiều thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ triển khai.

Tài liệu tham khảo

  1. Datasheet BG2-E/W
  2. AT Command BG2-E
  3. Schematics bo mạch BG2-PIC32-232 (liên hệ store.hcm@rpc.vn)
  4. Báo cáo thực tập bo mạch BG2-PIC32-232

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Giới thiệu sản phẩm R&P